louisvantonder

Profile posts Latest activity Postings About

 • Tuy nhiên, ông Bình cũng thừa nhận, những diễn biến này ít nhiều đã ảnh hưởng tới tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài.
  dịch vụ báo cáo thuế
  dịch vụ quyết toán thuế
  trung tâm dạy kế toán
  “VN luôn làm hết sức mình để an toàn tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài theo các quy định pháp luật và cam kết quốc tế tại VN. Đồng thời đánh giá tầm quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, tạo sự an toàn và lành mạnh của môi trường đầu tư. Chính phủ đã chỉ đạo NHNN có các biện pháp chỉ đạo đảm bảo an toàn hệ thống, tài sản cảu các TCTD nước ngoài tại VN. NHNN đã chủ động xử lý mọi tình huống xảy ra”, Thống đốc khẳng định.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top